ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม) เตรียมจัดตั้งงบประมาณ ปี 63

โพสต์14 ส.ค. 2562 08:28โดยPR UBON FIVE

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม) โดย ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้ นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาจัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัด ที่มีความจำเป็นขาดแคลน และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเสนอคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามกรอบรายการและจำนวนที่ สพฐ.กำหนด ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
Comments