ประชุมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2560

โพสต์21 มี.ค. 2560 02:33โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายวิภูธนินท์  ถิรธนานิรุชาดีเลิศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการลูกเสือที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร โดยจะมีการจัดการประกวดระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ

คลิกดูรูปภาพ 


Comments