ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสะอาดร่มรื่นน่าดูน่าอยู่น่าเรียน

โพสต์26 ส.ค. 2559 02:26โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน น่าทำงาน เพื่อดำเนินการประเมินสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน น่าทำงาน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
คลิกดูรูปภาพ
Comments