ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์28 ม.ค. 2560 01:51โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และนายสุพรรณ ทองพุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 มกราคม 2560 สนามสอบโรงเรียนดำรงสินอุทิศ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม และโรงเรียนบ้านหนองแสง

คลิกดูรูปภาพ


Comments