ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์2 ธ.ค. 2562 22:26โดยPR UBON FIVE

นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้พื้นฐาน พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการจัดทำแผนฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ุมุ่งสู่ "ผู้เรียนคุณภาพ" โดยมีคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งและบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน เข้าประชุม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
Comments