ประชุมคณะวิทยากรแกนนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic Mathematics)

โพสต์18 พ.ค. 2560 02:25โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประชุมคณะวิทยากรแกนนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic Mathematics) ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยจะมีการอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic Mathematics) ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2560

คลิกดูรูปภาพ


Comments