ประชุมคณะวิทยากร คณะทำงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

โพสต์8 ก.ย. 2560 21:44โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประชุมคณะวิทยากร คณะทำงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ปีการศึกษา 2560 โดยมีนางเสาวนีย์ สมดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจงโครงการในการประชุมครั้งนี้ ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments