ประชุมครูผู้สอน ป.6, ม.3 ยกระดับผลประเมิน O-NET

โพสต์22 ธ.ค. 2562 06:46โดยPR UBON FIVE

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานีี เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ “มาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการยกระดับผลารประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT, O-NET ปีการศึกษา 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 รวม 345 คน 
สำหรับปฏิทินการประเมิน O-NET ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังนี้
- 6 มกราคม 2563 pre O-NET ป.6 , 6-7 มกราคม 2563 pre O-NET ม. 3
- 1 กุมภาพันธ์ 2563 O-NET ป. 6 , 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 O-NET ม.3
Comments