ประชุมกลั่นกรองเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา

โพสต์2 ม.ค. 2562 05:04โดยPR UBON FIVE

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในการประชุมกลั่นกรองเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ที่มีตำแหน่งว่างและมีอัตรากำลังครู เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครู ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร โดยมี นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นายสุริยันต์ บุปผาวัลย์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละอำเภอ เข้าร่วมประชุม
Comments