ประชุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาน้ำขุ่น

โพสต์20 ธ.ค. 2562 07:45โดยPR UBON FIVE

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานีี เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ ในการประชุม
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาน้ำขุ่น เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมพลาญฮึม โรงเรียนบ้านโนนยาง
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งนี้ ก่อนพิธีเปิด ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ได้รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยม
42 ราย ระดับดี 51 ราย และกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาน้ำขุ่น ได้มอบเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภาว
ยากลำบากฯ โดยมี นายณัฐพล วงศ์คำจันทร์ ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายฯ ร่วมมอบ
Comments