ประชุมพิจารณาใช้เงินเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 62

โพสต์9 ก.ย. 2562 08:21โดยPR UBON FIVE

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดยกลุ่มนโยบายแผน ประชุมพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน เพื่อให้เป็นตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 โดยมี ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุม นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย/กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุม ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
Comments