ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563

โพสต์13 ก.พ. 2563 02:05โดยPR UBON FIVE

สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อแจ้งข้อราชการ นำนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อมุ่งสู่ "เขตคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพและผู้เรียนคุณภาพ" โดยมี ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในการประชุม นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย/กลุ่มงาน ร่วมแจ้งข้อราชการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 
ทั้งนี้ ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้นำกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา จากนั้น ได้มีพิธีมอบโล่รางวัล สถานศึกษารางวัล IQA AWARD 2562 ระดับยอดเยียม สถานศึกษาขนาดเล็ก ให้กับโรงเรียนบ้านหัวแข้ อ.บุณฑริก มอบเกียรติบัตร สถานศึกษารางวัล IQA AWARD 2562 ระดับดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ให้กับโรงเรียนบ้านคอแลน อ.บุณฑริก มอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน อ.ทุ่งศรีอุดม โรงเรียนบ้านทับไฮ อ.นาจะหลวย โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ อ.ทุ่งศรีอุดม โรงเรียนบ้านดวน อ.น้ำยืน และโรงเรียนบ้านโพนแอวขัน อ.นาจะหลวย มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ประสบผลสำเร็จ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน อ.ทุ่งศรีอุดม (ได้รับรางวัลชมเชย) มอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 6 นาย ดังนี้ นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว นายนิวัฒ เมาะลาษี นายสังวาฬ เหล็กเพชร นายบัณฑิต จันทะมุด นายเทียนชัย แก่นการ และนายระพีพัฒน์ ภามาส 
จากนั้น ได้มีพิธีรับมอบเงินที่คงเหลือจากการจัดงานวันครู ประจำปี 2563 เพื่อสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบากฯ โดยมี นายบุญศร จูมลี ในนามคณะกรรมการจัดงานฯ เป็นผู้มอบ จากนั้น มอบเงินช่วยเหลือครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ที่บ้านพักประสบอัคคีภัยและลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านนาเลิง ที่ได้รับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยมี ผอ.โรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน เป็นผู้แทนรับมอบ มอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบากให้กับนักเรียน โรงเรียน ตชด.บ้านค้อ อ.น้ำยืน ที่บ้านประสบอัคคีภัยเสียหายทั้งหลัง โดยมี ผอ.โรงเรียน ตชด.บ้านค้อ เป็นผู้แทนรับมอบ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ ด้วย
Comments