ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559

โพสต์1 มี.ค. 2559 07:14โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา                 พร้อมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา “ธ.ก.ส. ครอสเวิร์ดเกม เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 27 ” มอบรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2558 มอบรางวัลการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร     การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 มอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางการลูกเสือระดับประเทศประเภทกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) มอบโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนสะอาดร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูป


Comments