ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2559

โพสต์20 มิ.ย. 2559 04:49โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2559 นำกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมมอบโล่รางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2558 มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559 มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลสถานศึกษาต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2559 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 อันดับ 1-3 ของเขตพื้นที่การศึกษา มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2558 มอบเกียรติบัตรการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2559 และมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทย ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ

Comments