ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2559

โพสต์7 พ.ย. 2559 06:49โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2559 พร้อมได้มอบเกียรติบัตรนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 มอบโล่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ มอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)กิจกรรมการประกวดห้องเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) มอบโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่น่าเรียน และมอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนา   ผู้เรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดสู่มหานครแห่งการอ่าน โดยในการประชุมครั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments