ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562

โพสต์11 พ.ย. 2562 23:25โดยPR UBON FIVE

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมาย นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพท. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว
ทั้งนี้ ก่อนเปิดการประชุม ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพืิ้นที่การศึกษาสุจริต ด้วยการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฎิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จากนั้น ประธานการประชุม ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน พฤศจิกายน จำนวน 10 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและวัฒนธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร
Comments