ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอทุ่งศรีอุดม

โพสต์24 มี.ค. 2560 01:32โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอทุ่งศรีอุดมก่อนปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments