ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

โพสต์23 พ.ค. 2559 06:34โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในการดำเนินการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007767096384&sk=photos&collection_token=100007767096384%3A2305272732%3A69&set=a.1708653079403579.1073742746.100007767096384&type=3&uploaded=8


Comments