ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์23 มี.ค. 2560 23:39โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อพิจารณาการจัดรูปแบบการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments