ประชุมประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

โพสต์22 ก.พ. 2560 18:27โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นางสาวชื่นพจี มนต์ขลัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประชุมประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments