ประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา

โพสต์18 พ.ค. 2560 02:04โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 29 เครือข่าย และศึกษานิเทศก์ เพื่อจัดทำแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ 


Comments