ประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา และคณะทำงานเพื่อวางแผนเตรียมการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์8 มิ.ย. 2560 06:44โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา และคณะทำงานเพื่อวางแผนเตรียมการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Comments