ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/63

โพสต์3 ม.ค. 2563 06:30โดยPR UBON FIVE

วันที่ 3 มกราคม 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย/กลุ่มงาน และประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 28 กลุ่มเครือข่าย เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
สำหรับระเบียบวาระที่เป็นประเด็นสำคัญในการประชุมหารือครั้งนี้ อาทิเช่น การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 (pre-O-NET ป.6 และ ม.3 ซึ่งจะมีการทดสอบในระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2563) , การจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย" , การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 , การจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563 " เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" , การพิจารณาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับโล่รางวัล "ครูดีศรีอุบล" และการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งกำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 5
Comments