ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายฯ ครั้งที่ 6/2562

โพสต์28 ต.ค. 2562 03:47โดยPR UBON FIVE   [ อัปเดต 28 ต.ค. 2562 03:48 ]

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ เตรียมความพร้อมจัดงานสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคีเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 6) ซึ่งกำหนดจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562 ทอดถวาย ณ วัดบ้านหนองสำราญ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี และในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการสรุปผลการจัดงานกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 พร้อมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยมี นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย/กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
Comments