ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562

โพสต์12 ก.ค. 2562 07:22โดยPR UBON FIVE

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณากลั่นกรอง รายการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของข้าราชการครู ตามนโยบายของ สพฐ. พร้อมติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และการเตรียมความพร้อมจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี รอง ผอ.สพท. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยฯ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
Comments