ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562

โพสต์10 ก.ย. 2562 00:06โดยPR UBON FIVE

วันที่ 10 กันยายน 2562 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศีกษา ครั้งที่ 5/2562 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 และการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุม นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย/กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
Comments