ประชุมปฏิบัติการการทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ ด้วยระบบ TEPE Online

โพสต์31 มี.ค. 2560 02:41โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายประมวล ใจภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดประชุมปฏิบัติการการทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ ( มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ) ด้วยระบบ TEPE Online เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม   ตรวจสอบข้อมูลของที่ผู้เข้ารับการทดสอบ และสร้างความเข้าในในระบบทดสอบ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments