ประชุมปฏิบัติการโครงการนิเทศ 100%

โพสต์12 พ.ค. 2562 01:14โดยPR UBON FIVE

สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการโครงการนิเทศ 100% เพื่อจัดทำแผนการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ปี 2562 และการจัดทำเครื่องมือนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 อันจะส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนให้เข้มแข็ง กำหนดจัดประชุม 2 วัน ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.สถานศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมี นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ฟร้อนท์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
Comments