ประชุมปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเดชอุดม

โพสต์13 พ.ย. 2560 06:04โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อหาแนวทาง   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเดชอุดม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุม ศรร.โรงเรียนบ้านแขมเจริญ

คลิกดูรูปภาพ


Comments