ประชุมปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงบเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โพสต์3 ก.ย. 2559 04:58โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2559 04:59 ]

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งการพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณเหลือจ่ายในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ & รีสอร์ท อุบลราชธานี

คลิกดูรูปภาพ 


Comments