ประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2560

โพสต์14 ก.ค. 2560 07:13โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการรับนักเรียน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา         ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียน เพื่อระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 มีการรายงานผลการดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 เหมาะสมต่อการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments