ประชุมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนประชารัฐ"

โพสต์29 มี.ค. 2559 08:04โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 17 โรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนวัตถุประสงค์เบื้องต้นของโครงการ คือการพัฒนาด้านคุณธรรม ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และกระบวนการเรียนการสอนที่นำไปสู่สัมฤทธิผลที่สูงขึ้นของนักเรียนในโรงเรียน โดยจัดทำเป็นคู่มือสำหรับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Comments