ประชุมสามัญเครือข่ายสถานศึกษาหนองสะโนโนนค้อ

โพสต์27 มิ.ย. 2559 04:07โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาหนองสะโนโนนค้อในการประชุมสามัญเครือข่ายสถานศึกษาหนองสะโนโนนค้อ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Comments