ประชุมสามัญ กลุ่มเครือข่ายฯ กุดประทาย ภาคเรียนที่ 1/2562

โพสต์11 มิ.ย. 2562 06:43โดยPR UBON FIVE

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากุดประทาย จัดการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในเครือข่ายทั้ง 8 โรงเรียน ในการพัฒนางานวิชาการ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงบประมาณ อีกทั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านการจัดกิจกรรม การยกระดับผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในกลุ่มเครือข่าย โดย ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เพื่อมุ่งสู่ ผู้เรียนคุณภาพ โดยมี นายวรชาติ คงประเสริฐ ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ กล่าวรายงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม เทศบาลตำบลกุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
โอกาสนี้ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ระดับกลุ่มเครือสถานศึกษา และกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากุดประทาย ได้มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท เพื่อสมทบทุนเข้า "กองทุนสำหรับเด็กนักเรียนผู้ประสบภาวะยากลำบาก" โดย ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
Comments