ประชุมสามัญผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ทุ่งศรีอุดม

โพสต์17 มิ.ย. 2562 01:47โดยPR UBON FIVE

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ทุ่งศรีอุดม โอกาสนี้ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา “ดร.ถาวร คูณิรัตน์” ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา จำนวน 8 ทุน (กลุ่มเครือข่ายฯ ละ 2 ทุน) พร้อมมอบนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ มุ่งสู่ "ผู้เรียนคุณภาพ" โดยมี นายประกิต สารเสนา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 โรงเรียน รวม 255 คน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุม นายครองศิลป์ แสนทวีสุข ผอ.โรงเรียนบ้านโคกชำแระ (นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา อ.ทุ่งศรีอุดม) กล่าวราายงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบนโยบายในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา นำสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง เป็นการรายงานผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จในรอบปีที่ผ่านมาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และในการประชุมครั้งนี้ นางชญานิน มุธุสิทธิ์ ผู้แทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มอบ Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท ให้กับโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา โรงเรียนต้นแบบในโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” โดยมี นายกมล จินพละ ผอ.โรงเรียน รับมอบ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านโคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
Comments