ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและแสดงมุทิตาแก่ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

โพสต์14 ก.ย. 2561 04:10โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและแสดงมุทิตาแก่ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เพื่อให้ลูกจ้างได้มีการพบปะเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างลูกจ้างด้วยกันในส่วนของการปฏิบัติงานและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพิ่มพูนประสิทธิภาพและศักยภาพในการทำงานในหน้าที่ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ แจ้งผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของชมรมลูกจ้างส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 แจ้งข่าวสาร สิทธิประโยชน์เกื้อกูลต่างๆที่ลูกจ้างพึงมีพึงได้จากการเข้ารับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแสดงมุทิตาจิตแก่ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ราย โดยมีนายประยงค์ บุญเสริฐ ประธานชมรมลูกจ้างส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โดมจานลานแค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

 คลิกดูรูปภาพ


Comments