ประชุมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการ “ ก้าวสู่ชีวิตใหม่ หลังวัยเกษียณ "

โพสต์29 ส.ค. 2559 08:35โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการ “ ก้าวสู่ชีวิตใหม่ หลังวัยเกษียณ ” โดยมีนายเสรี ตุ้มอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และคุณจิรังกูร ณัฐรังสี นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการพิเศษ จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา วิทยากร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Comments