ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินสัมฤทธิผล ผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 2

โพสต์6 ก.พ. 2563 02:27โดยPR UBON FIVE

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประะชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1-20 มีนาคม 2563 โดยมี นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และต้องรับการประเมิน เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 
Comments