ประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์26 มิ.ย. 2562 04:00โดยPR UBON FIVE

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้ นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อรับทราบการสร้างเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการและการดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 5
Comments