ประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านความรู้ความสามารถ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

โพสต์8 เม.ย. 2564 05:48โดยPR UBON FIVE
Comments