ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น

โพสต์31 มี.ค. 2560 04:12โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายสุพรรณ ทองพุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายกัญญา เสนสอน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น ระดับชำนาญงานและชำนาญการ จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายธรรมนูญ        ทองหนองบัว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นางเดือนฉาย ชูรัตน์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวดวงฤทัย ผลดก ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และ       นายฐากร พรประสงค์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments