ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.โรงเรียน เขตพื้นที่ อ.น้ำขุ่น

โพสต์4 เม.ย. 2562 07:03โดยPR UBON FIVE

คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ลงพื้นที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่อำเภอน้ำขุ่น เพื่อจัดเก็บข้อมูลตามตัวชีวัดฯ ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) โดยมี นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในการประเมิน ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
Comments