ประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านโชคชัย

โพสต์29 มิ.ย. 2560 06:40โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และคณะ ได้ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ของนายคฤหัส บุญเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคชัย อำเภอเดชอุดม โดยมีนายอนิรุทธิ์ ภาวะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเดชอุดม คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมให้กำลังใจในการประเมินในครั้งนี้

คลิกดูรูปภาพ


Comments