ประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านห้วยเสลา

โพสต์28 มิ.ย. 2560 07:57โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และคณะ ได้ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ของนายบัณฑิต จันทะมุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสลา อำเภอน้ำขุ่น โดยมี   ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอน้ำขุ่น ร่วมให้กำลังใจในการประเมินในครั้งนี้

คลิกดูรูปภาพ


Comments