ประเมิน ผอ.รร.กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษานาจะหลวย

โพสต์28 มี.ค. 2560 06:07โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษานาจะหลวย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

คลิกดูรูปภาพ

Comments