ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโสกแสง

โพสต์22 มี.ค. 2560 07:21โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโสกแสง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเพียง
Comments