ประเมินโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ณ โรงเรียนบ้านคำกลาง

โพสต์6 ต.ค. 2559 05:24โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ดร.โกวิท  เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ได้ประเมินโรงเรียนบ้านคำกลาง อำเภอน้ำยืน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

คลิกดูรูปภาพ


Comments