ประเมินโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง

โพสต์6 ต.ค. 2559 05:04โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ดร.โกวิท  เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประธานคณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม นายสุรศักดิ์ พันธโครต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย นายพิศ ฉวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม นางสุดาพร สายแวว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายคัมภีร์ เจริญราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประเมินโรงเรียนบ้านทุ่งช้าง อำเภอทุ่งศรีอุดม

คลิกดูรูปภาพ 


Comments