ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.สถานศึกษา บรรจุและแต่งตั้งใหม่ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

โพสต์4 ก.ย. 2562 22:23โดยPR UBON FIVE

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้ นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. เป็นประธานในการประเมินสัมทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 1 รอบระยะเวลา 6 เดือน โดยมี คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมประเมิน กรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ร่วมให้กำลังใจ ณ ห้องประชุม สพป.อุบลราชธานี เขต 5
Comments