ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษนายเกษม ศิริโคตร

โพสต์13 ก.ย. 2561 04:18โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษนายเกษม ศิริโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง อำเภอนาจะหลวย พร้อมด้วยนายฤทธี ตรีแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก อำเภอเดชอุดม และนายสันติพงศ์ โนนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อำเภอเดชอุดม ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อำเภอนาจะหลวย

 คลิกดูรูปภาพ


Comments